BESTYRELSE

P.O. Mogensen

Formand

Mobil: +45 51393426 

Mail: p.o.m@mail.tele.dk 

Jes Nielsen

Kasserer

Mobil: +45 21617371

Mail: ha.pontoppidan@gmail.com 

Jacob Hollænder

Sponsorformand

Mobil: +45 29939702

Mail: bbungdom1899@gmail.com  

Morten Sloth Christensen

Sportschef

Mobil: +45 60180231

Mail: mortenslothchristensen@hotmail.com 

Lasse Højrup Johansen

Seniorformand

Mobil: +45 60219630

Mail: lassehjohansen@hotmail.com 

Lise-Lotte Klinge

Administrationsformand

Mobil: +45 24960820

Mail: klingeliselotte@gmail.com