BESTYRELSE

P.O. Mogensen

Formand

Mobil: +45 51393426 

Mail: p.o.m@mail.tele.dk 

Ole Hjerrild Thomsen

Kasserer

Mobil: +45 76377913

Mail: olethomsen96@hotmail.com 

Jesper Stæhr

Sportschef

Mobil: +45 20921217

Mail: staehr1712@gmail.com 

Lasse Højrup Johansen

Seniorformand

Mobil: +45 60219630

Mail: lassehjohansen@hotmail.com 

Morten Sloth Christensen

Sponsorformand

Mobil: +45 60180231

Mail: mortenslothchristensen@hotmail.com 

Maria Bebe

Administrationsformand

Mobil: +45 22300808

Mail: m.bebe@hotmail.com