BESTYRELSE

P.O. Mogensen

Formand

Mobil: +45 51393426 

Mail: p.o.m@mail.tele.dk 

Jes Nielsen

Kasserer

Mobil: +45 21617371

Mail: ha.pontoppidan@gmail.com 

C.C. Grejsen

Seniorformand

Mobil: +45 40296160

Mail: ccgrejsen@webspeed.dk 

Bill Schmidt

Ungdomsformand drenge

Mobil: +45 28702123

Mail: schmidtdanmark@gmail.com 

Hans Juhl

Ungdomsformand piger

Mobil: +45 25591450

Mail: juhl.bramming@stofanet.dk  

Tommy Brodde

Sponsorformand

Mobil: +45 24960821

Mail: broddetommy@gmail.com