BESTYRELSE

P.O. Mogensen

Formand

Mobil: +45 51393426 

Mail: p.o.m@mail.tele.dk 

Jes Nielsen

Kasserer

Mobil: +45 21617371

Mail: ha.pontoppidan@gmail.com 

Morten Sloth Christensen

Seniorformand

Mobil: +45 60180231

Mail: mortenslothchristensen@hotmail.com 

Jacob Hollænder

Sportslig formand

Mobil: +45 29939702

Mail: bbungdom1899@gmail.com  

Lise-Lotte Klinge

Administrativ formand

Mobil: +45 24960820

Mail: klingeliselotte@gmail.com 

Kent Mathiesen

Sponsorformand

Mobil: +45 22424419

Mail: mathiesen2901@gmail.com