DIGITALE MEDIER

Morten Sloth Christensen

Hjemmeside & SoMe ansvarlig

Mobil: +45 60180231

Mail: mortenslothchristensen@hotmail.com

Christoffer Holdensen

Hjemmeside & SoMe administrator

Mobil: +45 24469156

Mail: holdensenchristoffer@gmail.com