POLITIK

Pædofili

Alle medlemmer af bestyrelsen og udvalg bliver kontrolleret af klubben / politiet Ligeledes gør trænere, holdledere og kontaktpersoner uanset hvilket hold man er tilknyttet.

Rusmidler

Bramming Boldklub er imod alle former for rusmidler og dopingpræparater.
Hvis man besidder, bruger eller distribuerer, vil man blive bortvist og politianmeldt

Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS)

Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) er en sammenslutning af klubber i Sydvestjylland som har et fælles mål, at højne fodboldniveauet i vort område til gavn for alle parter i samarbejdet samt fastholde de bedste junior- og ynglingespillere i området.
Indsatsområdet er derfor primært rettet mod ungdomsspillere, samt områdets trænere/ledere. Udvikling og fastholdelse af spillere samt udvikling og udveksling af trænere er ligeledes et klart mål med samarbejdet.

Hvert år bliver der udsendt en aktivitetsplan med masser af tilbud til ledere, trænere og spillere. Derudover er der hvert år nogle faste tilbud:

Gratis entre til SAS liga kampe på Esbjerg Stadion for alle samarbejdsklubbernes ungdomsspillere i microput- og drengeafdelingerne, når de har betalt kontingent i hjemklubben.
Mulighed for at samarbejdsklubbernes microputspillere (7-8 år) kan "løbe med ind" på banen til SAS ligaens kampe - (2 x 11 spillere pr. gang). Kræver ens påklædning.

Samarbejdsklubberne har mulighed for at ansøge om muligheden for at få EfB ́s SAS ligahold eller bedste ungdomshold ud til sommerkamp, træningskamp eller lign. (Hør om de nærmere betingelser) Hvis samarbejdsklubberne ønsker at disponere over faste siddepladser til alle kampene til bestyrelse, ledere samt evt. sponsorer, kan disse købes til 50 % af den normale pris. (max. 15 pr. klub). Bestilling inden sæsonen påbegyndes.

Som afslutning på efterårssæsonen er der mulighed for at komme til "afslutningsarrangement" bygget op omkring en SAS liga kamp. EfB arrangerer et program med aktivitet før kampen - fortæring og billet til kampen for et beskedent beløb pr. person.

Samarbejdsklubberne kan gøre brug af EfB ́s teknikmærke med indlagt diplom og medalje. Sidst på sæsonen kan klubberne få en SAS liga spiller ud for at overrække disse præmier eller dette sker samlet på stadion i forbindelse med SAS liga kamp (der betales et beskedent beløb for diplom og mærke).

Mulighed for at benytte EfB ́s trænerkorps til "gæstetræning" og inspiration. EfB afholder trænerudgiften, og klubben afholder alene kørselsgodtgørelse efter statens takst.
Ønsker en afdeling i samarbejdsklubberne et arrangement for sine medlemmer i ungdomsafdelingen - ydes der gratis ståpladser 1 gang årligt. Lilleput og drengespiller får dog udleveret adgangskort til samtlige kampe som nævnt andetsteds.
Min. 2 gange årligt deltager samarbejdsklubberne i møde med de andre, og her drøftes samarbejdet generelt. Formålet er også at opbygge et netværk med mulighed for erfaringsudveksling på tværs af

klubberne. Arrangementet vil blive bygget op omkring en 1. holds kamp på stadion. Mulighed for deltagelse i trænertræf med henblik på en styrkelse af fodboldniveauet i det sydvestjyske område.

3 gange forår og 3 gange efterår afholdes der målmandstræning ude i "områderne", hvor klubberne kan tilmelde målmænd. EfB stiller med trænerne og klubberne kan/skal stille rekvisitter til rådighed. Tilbuddet er til drenge- og juniormålmænd.
I efterårsferien arrangeres en dag med aktiviteter, træning m.v. sammen med EfB ́s superliga spillere. Lederne fra samarbejdsklubberne er aktive deltagere.

En gang årligt vil EfB forestå en inspirationsaften med klubbens ligahold samt 1. holds trænere som medie, hvor der vil blive afholdt en træningsaften med efterfølgende mulighed for at spørge træner og enkelte spillere omkring aktuelle emner.

Ingen af klubberne i samarbejdet må gå på spillerjagt hos hinanden. Er der spillere, som man ønsker at kontakte, skal dette ske til klubbens kontaktperson i samarbejdet (se adresser). Ingen spillere må kontaktes direkte før klubkontakten er taget.
Klubberne på højere niveau skal kun have de bedste spillere med potentiale til 1.holdet, og ingen spillere må kontaktes før 2.års drenge. Som udgangspunkt skal spillerne blive i de respektive klubber så længe som muligt så længe der er udviklingsmuligheder, men såfremt niveauet ikke er på min. Mesterrækkeniveau skal de bedste søge mod de klubber, der har dette - efter EFB's vurdering som 2.års drenge. Dette betyder ikke, at det skal være EFB, der vælges, men blot en klub på højere niveau.

Fremgangsmåden er følgende:

En spiller møder op til træning af egen vilje - den "nye" klub kontakter "den afgivende klub" og informerer om "skiftet". Efter en prøveperiode vurderes spilleren og der meldes klart ud omkring mulighederne til spilleren selv, ligesom der informeres til tidligere klub.

En klub har "fået øje" på et talent i en af de andre samarbejdsklubber, hvor der vurderes potentiale til et højere niveau end der hvor han befinder sig. Den "interesserede" klub kontakter den klub spilleren spiller i og tager en drøftelse med ledelsen. Vurderer klubben at denne spiller ikke er klar, må der ikke tages kontakt. Er klubben enig i talentet, aftaler den "nye" klub og klubben at den afgivende klub inviterer spilleren, forældre samt en repræsentant eller to til møde i den nye klub. Efter en aftalt periode indbydes igen til møde med de samme parter, og spillerens muligheder belyses. Ønsker den afgivende klub ikke at deltage i mødet, er den nye klub pligtig til at informere om resultatet af "testperioden".

Vurderer en klub at have en spiller som medlem, man mener har større potentiale end hvad klubben kan tilbyde, tages kontakt til kontaktperson for den nye klub for aftale om prøvetræning. Det er vigtigt at der efter prøveperioden gives et reelt og ærlig svar retur til såvel spiller som den afgivende klub.Pædofili

Alle medlemmer af bestyrelsen og udvalg bliver kontrolleret af klubben / politiet Ligeledes gør trænere, holdledere og kontaktpersoner uanset hvilket hold man er tilknyttet.

Rusmidler

Bramming Boldklub er imod alle former for rusmidler og dopingpræparater.
Hvis man besidder, bruger eller distribuerer, vil man blive bortvist og politianmeldt

Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS)

Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) er en sammenslutning af klubber i Sydvestjylland som har et fælles mål, at højne fodboldniveauet i vort område til gavn for alle parter i samarbejdet samt fastholde de bedste junior- og ynglingespillere i området.
Indsatsområdet er derfor primært rettet mod ungdomsspillere, samt områdets trænere/ledere. Udvikling og fastholdelse af spillere samt udvikling og udveksling af trænere er ligeledes et klart mål med samarbejdet.

Hvert år bliver der udsendt en aktivitetsplan med masser af tilbud til ledere, trænere og spillere. Derudover er der hvert år nogle faste tilbud:

Gratis entre til SAS liga kampe på Esbjerg Stadion for alle samarbejdsklubbernes ungdomsspillere i microput- og drengeafdelingerne, når de har betalt kontingent i hjemklubben.
Mulighed for at samarbejdsklubbernes microputspillere (7-8 år) kan "løbe med ind" på banen til SAS ligaens kampe - (2 x 11 spillere pr. gang). Kræver ens påklædning.

Samarbejdsklubberne har mulighed for at ansøge om muligheden for at få EfB ́s SAS ligahold eller bedste ungdomshold ud til sommerkamp, træningskamp eller lign. (Hør om de nærmere betingelser) Hvis samarbejdsklubberne ønsker at disponere over faste siddepladser til alle kampene til bestyrelse, ledere samt evt. sponsorer, kan disse købes til 50 % af den normale pris. (max. 15 pr. klub). Bestilling inden sæsonen påbegyndes.

Som afslutning på efterårssæsonen er der mulighed for at komme til "afslutningsarrangement" bygget op omkring en SAS liga kamp. EfB arrangerer et program med aktivitet før kampen - fortæring og billet til kampen for et beskedent beløb pr. person.

Samarbejdsklubberne kan gøre brug af EfB ́s teknikmærke med indlagt diplom og medalje. Sidst på sæsonen kan klubberne få en SAS liga spiller ud for at overrække disse præmier eller dette sker samlet på stadion i forbindelse med SAS liga kamp (der betales et beskedent beløb for diplom og mærke).

Mulighed for at benytte EfB ́s trænerkorps til "gæstetræning" og inspiration. EfB afholder trænerudgiften, og klubben afholder alene kørselsgodtgørelse efter statens takst.
Ønsker en afdeling i samarbejdsklubberne et arrangement for sine medlemmer i ungdomsafdelingen - ydes der gratis ståpladser 1 gang årligt. Lilleput og drengespiller får dog udleveret adgangskort til samtlige kampe som nævnt andetsteds.
Min. 2 gange årligt deltager samarbejdsklubberne i møde med de andre, og her drøftes samarbejdet generelt. Formålet er også at opbygge et netværk med mulighed for erfaringsudveksling på tværs af

klubberne. Arrangementet vil blive bygget op omkring en 1. holds kamp på stadion. Mulighed for deltagelse i trænertræf med henblik på en styrkelse af fodboldniveauet i det sydvestjyske område.

3 gange forår og 3 gange efterår afholdes der målmandstræning ude i "områderne", hvor klubberne kan tilmelde målmænd. EfB stiller med trænerne og klubberne kan/skal stille rekvisitter til rådighed. Tilbuddet er til drenge- og juniormålmænd.
I efterårsferien arrangeres en dag med aktiviteter, træning m.v. sammen med EfB ́s superliga spillere. Lederne fra samarbejdsklubberne er aktive deltagere.

En gang årligt vil EfB forestå en inspirationsaften med klubbens ligahold samt 1. holds trænere som medie, hvor der vil blive afholdt en træningsaften med efterfølgende mulighed for at spørge træner og enkelte spillere omkring aktuelle emner.

Ingen af klubberne i samarbejdet må gå på spillerjagt hos hinanden. Er der spillere, som man ønsker at kontakte, skal dette ske til klubbens kontaktperson i samarbejdet (se adresser). Ingen spillere må kontaktes direkte før klubkontakten er taget.
Klubberne på højere niveau skal kun have de bedste spillere med potentiale til 1.holdet, og ingen spillere må kontaktes før 2.års drenge. Som udgangspunkt skal spillerne blive i de respektive klubber så længe som muligt så længe der er udviklingsmuligheder, men såfremt niveauet ikke er på min. Mesterrækkeniveau skal de bedste søge mod de klubber, der har dette - efter EFB's vurdering som 2.års drenge. Dette betyder ikke, at det skal være EFB, der vælges, men blot en klub på højere niveau.

Fremgangsmåden er følgende:

En spiller møder op til træning af egen vilje - den "nye" klub kontakter "den afgivende klub" og informerer om "skiftet". Efter en prøveperiode vurderes spilleren og der meldes klart ud omkring mulighederne til spilleren selv, ligesom der informeres til tidligere klub.

En klub har "fået øje" på et talent i en af de andre samarbejdsklubber, hvor der vurderes potentiale til et højere niveau end der hvor han befinder sig. Den "interesserede" klub kontakter den klub spilleren spiller i og tager en drøftelse med ledelsen. Vurderer klubben at denne spiller ikke er klar, må der ikke tages kontakt. Er klubben enig i talentet, aftaler den "nye" klub og klubben at den afgivende klub inviterer spilleren, forældre samt en repræsentant eller to til møde i den nye klub. Efter en aftalt periode indbydes igen til møde med de samme parter, og spillerens muligheder belyses. Ønsker den afgivende klub ikke at deltage i mødet, er den nye klub pligtig til at informere om resultatet af "testperioden".

Vurderer en klub at have en spiller som medlem, man mener har større potentiale end hvad klubben kan tilbyde, tages kontakt til kontaktperson for den nye klub for aftale om prøvetræning. Det er vigtigt at der efter prøveperioden gives et reelt og ærlig svar retur til såvel spiller som den afgivende klub.