SÅDAN KAN DU STØTTE

Gaveindsamling

Vil du støtte vores gaveindsamling, så kan du gøre det med et frivilligt beløb - alle bidrag er velkomne - og så kan du endda opnå et fradrag på op til 17.000,- som privatperson eller - virksomhed. Hvis man som privat person blot angiver sit cpr-nummer, så bliver beløbet automatisk indberettet til SKAT. 

Selskaber kan opnå skattefradrag for velgørende bidrag for op til 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

Sponsorat

Du kan ved et sponsorat opnå følgende modydelser: